Veilig op de werkvloer: eerst je VCA examen

Op plekken waar veel mensen aanwezig zijn is veiligheid een belangrijk aspect. Dat geldt bijvoorbeeld voor het verkeer, maar ook voor de werkplek. Met name in bedrijven is de veiligheid van wezenlijk belang. Steeds vaker dienen medewerkers over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid om optimaal te kunnen presteren. Een geldig VCA certificaat is dan voor zowel de onderneming als de medewerker een absoluut pluspunt. 

Een veilige werkplek is een prettige werkplek

 

Ondernemingen die de veiligheid hoog hebben staan, merken snel de positieve impact. Zo is er vaak sprake van een lager ziekteverzuim en zijn de medewerkers ook gemotiveerder. Een veilige werkplek is immers een prettige werkplek. Als ondernemer ervaar je ook andere voordelen van het VCA examen. Je laat daarmee zien dat de ARBO en veiligheid de aandacht hebben. Als onderneming straal je dat ook uit. Zijn alle medewerkers VCA gecertificeerd, dan is dat ook voor je relaties een teken dat er binnen de onderneming veilig wordt gewerkt.

 

 

 

Het VCA certificaat

 

Een VCA certificaat is meer dan het halen van een papiertje. De opleiding omvat alle aspecten die raakvlakken hebben met de veiligheid binnen de onderneming. De cursist krijgt alle benodigde kennis aangereikt die vereist is voor het halen van het VCA certificaat. De cursus behandeld (onder andere) de volgende aspecten:

 

·         basiskennis relevante wetgeving

 

·         risico en preventie

 

·         werkvergunningen

 

·         werken met gevaarlijke stoffen

 

·         werken in besloten ruimten

 

·         werken met gereedschappen en machines

 

·         veilig hijsen, tillen en dragen

 

·         werken met persoonlijke beschermingsmiddelen

 

De cursus VCA duurt een dag en wordt afgesloten met een examinering. Bij een succesvol afgelegd examen ontvangt de cursist een certificaat Basis Veiligheid B-VCA. De geldigheid van het certificaat is tien jaar. De certificaten worden online centraal geregistreerd.

 

 

 

Investeren in een VCA examen

 

Werknemers die in het bezit zijn van een VCA certificaat hebben een groter veiligheidsbewustzijn. Dit is niet alleen in het belang van de werknemer, ook voor de werkgever is dit van belang. Door zorg te dragen voor een juiste certificering kun je als ondernemer makkelijker aantonen te hebben voldaan aan de zorgplicht. Na een eventueel incident is het makkelijker om aan te tonen dat je als ondernemer je verantwoordelijkheid hebt genomen. Een  VCA examen  is daarmee een korte termijn investering waar je als onderneming of organisatie op lange termijn de vruchten van plukt.